Volgende evenement: BimmerFest 2023

BimmerPortal-logo-mobiel

BimmerPortal huisregels

DIRECT NAAR DE ONDERWERPEN:

1. BimmerPortal beleid
2. Algemene Regels
3. Registreren, account/profiel (informatie)
4. Onderschrift & avatars
5. IP-nummers
6. Functies
7. Spelfouten & grammatica
8. Traders/commerciële aanbieders
9. Contactgegevens BimmerPortal Team
10. Onderhoud

BimmerPortal Huisregels

BimmerPortal is Nederlands grootste BMW community voor alle modellen BMW’s. GT Events is eigenaar van BimmerPortal, maar de website en het forum wordt voornamelijk beheerd door een grote groep BMW liefhebbers. Zij leveren met veel plezier en passie een dagelijkse bijdrage aan de inhoud. BimmerPortal ontvangt dagelijks duizenden bezoekers en behoort tot de top 3 van Nederlandse auto communities. Om het voor alle gebruikers overzichtelijk te houden hebben wij een aantal regels opgesteld, we noem ze de huisregels! Uiteraard is er ook een pakket aan Algemene Voorwaarden waarmee je automatisch akkoord gaat bij het bezoeken van de website en de achterliggende pagina’s. Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van BimmerPortal. Deze huisregels verwijzen dan ook uitdrukkelijk naar de Algemene Voorwaarden.

1. BimmerPortal beleid

Onze regels worden naar inzicht van de redactie/moderators/community manager/administrator/eigenaar (in het vervolg aangesproken als Team) gehanteerd en zijn afhankelijk van de context waarin de reacties worden geplaatst. Er wordt een responsetijd van gemiddeld 24 uur aangehouden om een reactie te verwijderen als deze niet past binnen de gestelde regels. Te aller tijden is het Team neutraal in hun positie (tenzij ze duidelijk aangeven dat ze als individueel persoon reageren en niet vanuit hun positie). De belangrijkste zaken die niet toegestaan zijn; spammen commercieël / non commercieel, bewust reacties uitlokken door te schelden of niet relevante topics aan te maken en illegale zaken. Reacties op basis van de genoemde punten worden dan ook direct verwijderd met gevolg van een waarschuwing en/of IP-adres blokkering zodat de gebruiker toegang tot dit forum ontzegt word door middel van een IP-ban. Mocht je vragen hebben over de regels kan je uiteraard contact opnemen via het e-mailadres info@bimmerportal.nl of via telefoon: 078 20 48 050. Wij werken wel overdag, maar zijn niet altijd tijdens kantooruren bereikbaar. Bij geen gehoor adviseren wij dan ook om een e-mail te sturen. Ben je het niet eens met een beslissing van een moderator? Benader deze dan eerst persoonlijk via email/PB om alles helder te krijgen. Lukt dit niet, dan kun je een community manager benaderen. Open nooit gelijk een topic met je klacht, probeer het eerst op een waardige manier uit te praten. Bij een conflict met een community manager neem je contact op met een van de administrators, Brian (BrianGT) of Alyssa.

2. Algemene Regels

Om het overzichtelijk te houden maken we een opsomming van algemene regels:

2.1 Deelname forum

Door deel te nemen aan dit forum, in welke vorm dan ook, verklaar je automatisch dat je akkoord gaat met onderstaande regels. De gebruiker wordt geacht de forum regelgeving in acht te hebben genomen voordat hij of zij een bericht plaatst en kan hier op aangesproken worden door een Team medewerker. Wanneer deze regels gedeeltelijk of in het geheel niet in acht worden genomen, kan een moderator besluiten over te gaan tot een terechtwijzing, het uitdelen van een officiële waarschuwing, of een ontzegging van de toegang tot het forum (beter bekend als een ban). Deze kan tijdelijk zijn, maar ook permanent. Bimmerportal.nl is een publiekelijk forum. Alle geplaatste berichten zijn openbaar voor leden, niet leden en zoekmachines. Geplaatste berichten worden niet aangepast of verwijderd. Enige uitzondering hierop geldt voor berichten die niet aan de forumregels voldoen.

2.2 Plaatsing content

Berichten dienen op het daarvoor bestemde forum onderdeel geplaatst te worden. Berichten die in het geheel niet gerelateerd zijn aan BMW of een ander voertuig, horen thuis in het Offtopic gedeelte. Gebruik ook zeker eerst de zoekfunctie om te kijken of de vraag waar jij een topic voor wilt aanmaken al behandeld is, wellicht staat er zelfs al een antwoord.

2.3 Formuleren topictitel

De gebruiker dient de titel van het betreffende bericht zo te formuleren dat direct duidelijk is wat de inhoud van het geplaatste bericht is.
Voorbeelden van foutieve titels: “Hoe moet dit?” “Foutmelding”
Voorbeelden van correcte titels: “Hoe een remklauw te reviseren BMW E46” en “ECU geeft foutcode 18 E36”
Gebruik geen woorden als ‘Belangrijk’, ‘Spoed’ of ‘Urgent’ in je onderwerp. Alle topics zijn belangrijk.

2.4 Formuleren van content

Een duidelijke formulering van het bericht verkleint de kans op miscommunicaties en heeft daarom ook de voorkeur. Vooral bij technische problemen vergroot een duidelijke formulering van het probleem de kans op een snelle en adequate reactie die leidt tot een mogelijke oplossing. Leg je probleem dus goed uit en geef zoveel mogelijk gegevens die van belang kunnen zijn zoals type, bouwjaar en motor.

2.5 Voorsteltopic

Stel jezelf voor met je gebruikersnaam in het onderwerp in het gedeelte: stel jezelf voor

2.6 Grammatica en taalgebruik

Om het voor iedere bezoeker leesbaar te houden, dient er gebruik te worden gemaakt van minimaal hoofdletters en interpunctie. Het wordt daarnaast op prijs gesteld dat de juiste spelling wordt gebruikt, veel webbrowsers hebben tegenwoordig een goede spellingcontrole functie; maak hier eventueel gebruik van.

2.7 Crossposting

Meerdere topics over één onderwerp aanmaken is niet toegestaan en zal dan ook direct door het Team worden terug gebracht tot één topic. Het topic dat in het juiste onderdeel staat zal blijven bestaan. Als je zelf ontdekt hebt dat je een topic verkeerd geplaatst hebt, vraag dan aan een moderator hulp via PB om het topic te verplaatsen naar het juiste onderdeel.

2.8 Opmaak

De gebruiker is verplicht zijn/haar teksten in de voor dit forum gebruikelijke opmaak en lettertype te typen. Hieronder wordt verstaan dat de gebruiker geen teksten plaatst waarin in de volgende punten de overhand hebben:
– Grote aantallen emoticons
– Volledige tekst in hoofdletters
– Teksten in de zogenaamde ‘breezer’ taal, of elke andere vorm van irritatie opwekkend tekstgebruik
– Overvloedig gebruik van leestekens (het herhaaldelijk gebruiken van bijv. ! of ? tekens)

2.9 Quoten

Quoten is toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden. Hierbij moet ook worden gedacht aan het quoten van grote aantallen afbeeldingen. Wanneer je wilt reageren op een specifiek gedeelte uit een tekst, is het wel toegestaan dat gedeelte te citeren. Het citeren van het voorgaand bericht is niet toegestaan mits dit duidelijkheid schept in een vraagstelling.

2.10 Bumpen van een onderwerp

Het is niet toegestaan een post omhoog te kicken (het plaatsen van een reactie zonder extra info om zo het topic hoger in de lijst te krijgen).

2.11 Respectvol communiceren

De gebruiker dient zijn/haar berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Schelden, bedreigingen of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd. In enkele gevallen kan dit ook leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs (tijdelijke) verwijdering van het forum.

2.12 Aanstootgevende content

De gebruiker dient rekening te houden met de uiteenlopende bezoekers op dit forum. Het plaatsen van pornografische, aanstootgevende teksten of illegale (bijv. warez) links of beeldmateriaal, wordt niet getolereerd.

2.13 Gelijke behandeling bezoekers

Racisme, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op dit forum. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen en voeren hierin een zero tolerance beleid.

2.14 Spam

Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen gewaarschuwd worden en hun berichten zullen worden verwijderd. Wij voeren hierin een zero tolerance beleid.

2.15 Rechten community managers en moderators

De community manager en moderators behouden te allen tijde het recht om berichten en/of onderwerpen zonder notificatie aan de betreffende gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende tekst, laster, spam, et cetera, worden naar eigen inzicht verwijderd. Of iets valt onder deze categorie, wordt bepaald door de community manager en moderators en niet door de gebruikers.

2.16 Wangedrag

BimmerPortal is een aantrekkelijk, betrouwbaar platform voor o.a. sociale activiteiten, kennisoverdracht en voor handel. Om deze positie te waarborgen, heeft het Team zich het recht voorbehouden om forumbezoekers te waarschuwen of zelfs te weren indien zij wangedrag vertonen. Voorbeelden van wangedrag kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot;
– Forumregels niet in acht nemen.
– Meermaals pogen onrust te stoken.
– Opzettelijk verstrekken van foutieve technische informatie, die schade en/of letsel tot gevolg kan hebben.
– Bij afname van goederen en/of diensten; niet nakomen van betalingsverplichtingen aan zowel adverteerders als particuliere verkopers.
– Bij het leveren van goederen en/of diensten; niet leveren conform afspraak.

2.17 Prive-berichten

Deze forumregels gelden ook voor het gebruik van het PB-systeem (Privé Berichten). Het PB-systeem is niet bedoeld voor het verhandelen van artikelen, met uitzondering van enkelvoudige verkoop en verkoop door de goedgekeurde adverteerders van BimmerPortal.

2.18 Aansprakelijkheid

Alhoewel de administrators en moderators hun best doen alle posts te bekijken en posts die niet aan de regels voldoen te verwijderen, is dit op een groot forum een vrij lastige taak. Alle berichten geven dan ook het standpunt van de auteur weer en de eigenaars van het forum kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichten.

3. Registeren, account/profiel (informatie)

Om het overzichtelijk te houden maken we een opsomming:

3.1 Account persoonsgebonden

Een account op BimmerPortal is persoonsgebonden en mag onder geen beding worden uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.

3.2 Account naam

Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruikersaccount kan en mag van gebruikersnaam/forumnaam gewijzigd worden met een maximaal van één keer per 12 maanden.

3.3 Inactieve accounts

De Administrator behoudt te allen tijde het recht om een account welke tenminste 12 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.

3.4 Eisen profielinformatie

De profielinformatie van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
– Wie=Wie link mag alleen naar je eigen voorsteltopic worden gelinkt
– Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
– Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
Als de profielinformatie niet aan deze eisen voldoet, zal deze direct worden verwijderd uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen.

4. Onderschrift & Avatars

De opties zoals het toevoegen van een onderschrijft en / of een Avatar kan worden ingevoerd in je gebruiker paneel. Voeg dit niet handmatig toe aan je berichten. Het Team bepaalt of een onderschrift of avatar past bij de uitstraling van BimmerPortal. Om het overzichtelijk te houden maken we een opsomming:

4.1 Toestemming onderschrift

De gebruiker is toegestaan om een (niet-commerciële) banner te gebruiken. Er is de mogelijkheid om een banner te linken vanaf een andere site.

4.2 Eisen aan onderschrift

Het onderschrift van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
– Mag twee klikbare links bevatten, URL’s of mailto’s
Je mag hiervoor alleen hyperlinks gebruiken, géén gelinkte tekst:
[url=”https://www.jouwsite.nl]KLIK HIER[/url] => FOUT
[url=”https://www.jouwsite.nl]jouwsite.nl[/url] => GOED
– Mag maximaal uit drie (3) regels bestaan, inclusief witregels
– Mag niet groter zijn dan 468×60 pixels
– Mag niet groter zijn dan 250kb
– Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
– Mag geen links bevatten naar andere fora
– Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
– Je handtekeningruimte is in bruikleen van BimmerPortal. Deze is dus niet te verkopen of te verhuren
– Een handtekening die beledigend is naar BimmerPortal of het Team is niet toegestaan
– Maximale font grootte mag niet groter zijn dan normaal
– Mag maximaal 1 kleur bevatten. Hyperlink kleur wordt bepaald door het forum en wordt hierbij niet meegeteld.
– Links zijn toegestaan mits deze geen commerciële doeleinden hebben of aanstootgevende sites vertegenwoordigen
– Wij behouden het recht om altijd, voor elke reden niet hierboven vernoemd, jou te vragen je handtekening te veranderen, of dit voor jou te doen als deze niet aan de regels voldoet.
Als een onderschrift niet aan deze eisen voldoet zal deze direct verwijderd worden uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen. Verder dient de banner een hoge constante verbinding te hebben wanneer deze gelinkt is. Banners gelinkt vanaf trage sites of die herhaaldelijk fout ingeladen worden, zullen worden verwijderd uit het gebruikersprofiel om de maximale snelheid van BimmerPortal te garanderen.

4.3 Toestemming Avatar

De gebruiker is toegestaan om een avatar te gebruiken. Er is de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site.

4.4 Eisen avatar

De avatar van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
– Mag niet groter zijn dan 120×100 pixels
– Mag niet groter zijn dan 100kb
– Mag geen animatie bevatten
– Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
– Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
Als een avatar niet aan deze eisen voldoet, zal deze direct worden verwijderd uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen. Verder dient de avatar een hoge constante verbinding te hebben wanneer deze gelinkt is. Avatars gelinkt vanaf trage sites of die herhaaldelijk fout ingeladen worden, zullen direct worden verwijderd uit het gebruikersprofiel.

5. IP-Nummers

Als je een bezoek brengt aan BimmerPortal en je reageert bijvoorbeeld op een nieuwsitem of forum onderwerp, dan wordt automatisch je IP-nummer opgeslagen en zichtbaar voor de administrator. Ook als jij je registreert op BimmerPortal wordt je IP-nummer opgeslagen. Het IP-nummer van je computer is een uniek nummer. Iedere PC heeft dus een IP-nummer dat vergelijkbaar is met uniekheid van je postcode in combinatie met je huisnummer. Je bent dus daadwerkelijk traceerbaar, maar ook te blokkeren door de administrator van BimmerPortal. Veel sites plaatsen deze nummers standaard achter de reacties. Dit doen wij niet. Maar het staat ons vrij om, wanneer wij het nodig achten, jouw IP-nummer te publiceren. Dus bedenk goed: je bent niet geheel anoniem op het internet! Mochten de administrators van deze website genoeg hebben van reacties van een ‘lastpak’, dan kunnen zij het desbetreffende IP-nummer blokkeren. Hierdoor word je uitgesloten van deelname aan de community (website en forum).

5.1 IP-Ban te pakken?

Helaas kan het dus gebeuren dat er een IP-ban wordt gegeven wanneer het Team zich duidelijk heeft geërgerd aan de reacties van een gebruiker. Dit kan ook voorkomen wanneer je je (op wat voor manier dan ook) misdraagt. Wij zijn niet verplicht (maar doen dit wel regelmatig) om van te voren te waarschuwen en te dreigen met een IP-ban. Heb je een IP-ban te pakken en wil je spijt betuigen is dat uiteraard mogelijk. Mail dan naar info@gt-events.nl. Mits je met een goed voorstel komt zijn we best bereid om met de hand over ons hart te strijken, uiteraard afhankelijk van de reden dat je geband ben.

6. Functies: Web redactie, Moderators, Community Manager en Administrator

Alle onderdelen van BimmerPortal vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de eigenaar, namelijk GT Events. Voor vragen of opmerkingen over een specifiek onderwerp op het forum, dien je echter eerst contact op te nemen met de desbetreffende moderators. De verdeling vind je terug in het topic: verdeling moderators. Veranderingen aan deze regels kunnen alleen worden gemaakt door de eigenaar (Administrator) van deze site, aangezien hij/zij ook degene is die bij wet aansprakelijk is. Om er zeker van te zijn dat iedereen zich aan de regels houdt, zijn er Moderators om te adviseren, bij te sturen of waar nodig is in te grijpen. Moderators worden aangewezen door de Administrator. Moderators hebben extra rechten op het forum. Ze kunnen topics verplaatsen, bewerken, sticky maken, sluiten of verwijderen. Een administrator verzorgt de technische achtergrond van het forum. Als je denkt dat een Moderator zijn macht misbruikt, neem dan contact op met de Administrator.

6.1 Administrators

De administrator is de eigenaar van het forum, kan de configuratie van het forum aanpassen en in overleg moderators aanstellen. Ook is de administrator een moderator op alle forums, echter zal de administrator minimaal gebruik maken van deze rechten zoals een moderator zou doen. Administrators hebben controle op alle facetten van dit forum, zoals permissies, bannen en unbannen van gebruikers, moderators, lay-out enz.

6.2 Community Manager

De Community Manager is het aanspreekpunt voor de moderators. De Community Manager beantwoordt vragen over het forumgebruik en gebruikers als de moderators hulp nodig hebben. De Community Manager stuurt daarnaast de moderators aan, vragen of opmerkingen m.b.t. moderators kunnen worden neergelegd bij de Community Manager. Daarnaast wordt het moderator beleid door de Community Manager en administrator bepaald, vragen over het beleid kunnen dus het beste bij de Community Manager worden neergelegd. De Community Manager verantwoordt zich rechtstreeks aan de Administrator.

6.3 Moderators

Moderators hebben de taak het forum van dag tot dag op te volgen en te zorgen voor de naleving van de forumregels en dienen in te grijpen waar nodig. Verder dienen zij er op toe te zien dat er geen offtopic of andere niet gerelateerde berichten geplaatst worden. Moderators hebben de bevoegdheid om geplaatste berichten te bewerken, wissen, sluiten, openen, verplaatsen, verwijderen van complete topics in het forum.
Beide beheerdergroepen (moderators & Community Manager) dienen er op toe te zien dat de orde en overzichtelijkheid van het forum gehandhaafd blijft. De moderators worden geacht met de regels van het forum bekend zijn, deze ook na te leven en daarbij zich op stellen als (goed) voorbeeld naar de rest van de gebruikers. Voor de moderators is er een speciaal forumdeel waar zij terecht kunnen met vragen en/of mededelingen betreffende hun taak. Voor klachten over de moderators kan de gebruiker terecht bij de Community Manager. De moderators verantwoorden zich rechtstreeks aan de Community Manager.

7. Spelfouten & Grammatica

Wij streven naar leuke en interessante content en doen ons best om deze teksten ook goed op te zetten. Helaas zijn wij niet eerste geworden in het Groot Dictee der Nederlandse taal. Er kan bij ons dus wel eens een spelfout insluipen. Daarentegen nemen wij het gebruikers ook niet kwalijk als er een spelfoutje in hun reactie is geslopen. Zelf lezen wij onze teksten terug voor wij op ‘publiceren/reageren’ drukken en dat verwachten wij ook van de gebruikers. Alle reacties zijn dan ook in het Nederlands (ABN). Dialecten en andere talen zijn dus niet toegestaan. Wij blokkeren geen IP-adressen bij slecht leesbare reacties, maar wanneer niemand niets van je reactie begrijpt (en we hebben een vertaler nodig), verwijderen wij wellicht de reactie.

8. Traders/Commerciele aanbieders

Heeft u interesse om te adverteren of om een bepaald gedeelte te adopteren? Dan kunt u contact opnemen met Brian Klifman: info@gt-events.nl of bellen naar het kantoornummer: 078 645 35 34. BimmerPortal helpt u graag verder om uw boodschap binnen de juiste doelgroep te brengen.

8.1 Trader aanbod

Wilt u als bedrijf gebruik maken van BimmerPortal om uw producten te verkopen, dan kunt u hiervoor een trader pakket afnemen. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina: bedrijven op BimmerPortal,

8.2 Regels voor traders

– Commerciële berichten mogen uitsluitend geplaatst worden binnen het BMW markt forum.
– Bedrijven dienen altijd hun geldige KvK- nummer te vermelden bij het adverteren en/of het reageren.
– Bedrijven mogen één keer per week een post met een advertentie plaatsen. Mocht er een discussie ontstaan dan mag het bedrijf binnen de thread daarop reageren.
– Elke nieuwe advertentie dient in een nieuwe thread geplaatst te worden.
– Een nieuwe advertentie dient ook daadwerkelijk een NIEUWE advertentie te zijn. Het herhalen van advertenties is niet toegestaan.
– Offtopic is niet toegestaan, elke trader is beperkt moderator in zijn of haar eigen forumdeel en kan zelf reacties verwijderen.

8.3 Regels voor particulieren

– Het is verplicht om minimaal 10 (zinvolle) berichten gerealiseerd hebben om te mogen posten in het adverteer gedeelte.
– Elke nieuwe advertentie dient in een nieuwe thread geplaatst te worden.
– Een nieuwe advertentie dient ook daadwerkelijk een NIEUWE advertentie te zijn. Het herhalen van advertenties is niet toegestaan.
– Blijf ontopic, reacties in de trant van “wat jammer dat je moet verkopen” of “die heb ik ook altijd al willen hebben” hebben geen betrekking op de advertentie en worden verwijderd. Gelieve alleen te reageren bij interesse of vragen over het aangeboden product.

8.4 Auto’s: Particuliere verkoop auto’s

Dit gedeelte is bedoeld voor particuliere verkoop van je BMW (auto), voor non-BMW verkoop raden wij sites als Marktplaats en Speurders aan. Commerciële advertenties zijn onder geen beding toegestaan en worden bij twijfel verwijderd. Dit forum wordt streng gemodereerd aan de hand van onderstaande vereisten;
– Je mag alleen voor jezelf aanbieden, nooit ‘in opdracht van’
– Vermelden van een numerieke vraag- of richtprijs is verplicht!
– Maak een duidelijke topictitel aan voor het aangeboden voertuig (bijv. “BMW E36, 325, 1996 = €3500,-”)
– Foto’s zijn niet alleen zeer handig, maar ook verplicht! Het is niet toegestaan om een link te plaatsen naar externe websites voor foto’s. Post min. 3 duidelijke foto’s in je verkoop topic, BimmerPortal biedt een gratis plaats aan met BMW liefhebbers, de verkoper neemt de tijd om het aan te bieden.
– Uiteraard mag er gelinkt worden naar een voorsteltopic, project topic, of naar websites waar je meer foto’s of video’s hebt staan (flickr, Facebook, youtube)
– Vermeldt altijd je contactgegevens bij het plaatsen van een advertentie
– Reageer alleen als je interesse hebt in het aangeboden product, afwijkende posts zullen dan ook verwijderd worden
– Als je auto is verkocht, vermeld dat dan in je topic titel
– Aangeraden, maar niet verplicht, wordt tenminste de volgende zaken te vermelden bij de verkoop van een auto en het plaatsen van een verkoop topic:
Prijs:
Merk & type auto:
Bouwjaar:
Km stand:
APK:
Minpunten:
Pluspunten:
Modificaties/Extra’s:
Eventuele bijzonderheden:
Foto’s:
Hou deze lijst aan als leidraad van je eerste bericht in je verkooptopic. Zodoende scheelt het vragen en is alles direct duidelijk voor een potentiële koper. Meer informatie is uiteraard geen probleem, dit naar eigen inzicht.

9. Contact gegevens Bimmerportal team

9.1 Organisatie & beleid

Algemeen aanspreekpunt forum: Alyssa, Brian (BrianGT) & Michel (mieske90)
Administratie & juridische zaken: Alyssa (info@bimmerportal.nl)
Adverteerders & traders: Brian Klifman (brian@gt-events.nl)
Public relations: Alyssa (info@bimmerportal.nl)

9.2 Evenementen & meetings & beleid

Voorbereiding & uitvoering: Alyssa & Michel (mieske90)

9.3 Media / Gallery

Brian (BrianGT)

10. Onderhoud

Het verwijderen van verouderde berichten zal plaatsvinden ‘wanneer nodig’ om zo optimale prestaties van het forum en zoekopdrachten te verkrijgen. In de ledenlijst worden geen leden weergegeven die geen berichten hebben geplaatst op het forum (dus alleen mensen met >0 post staan daar in).
Ontwikkeling
Als Portal staat BimmerPortal zeker niet stil, we streven naar meerdere updates per jaar waarbij social media zeker niet vergeten zal worden. Heb jij een suggestie, dan horen wij dat graag. Denk je zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling? Dat horen wij nog liever! BimmerPortal blijft een community die gestart is door de gezamenlijke passie voor BMW’s.

10.1 Klachten

Als wij iets niet mooi vinden dan zeggen we dat ook. Wij vinden dit verfrissend. Helaas kan het gebeuren dat niet elke gebruiker onze nieuwsitems of content kan waarderen. Wat zijn dan de mogelijkheden?
Stap 1
Neem contact op met de redactie over het desbetreffende item via e-mail. Je krijgt een reactie en je bent nog steeds niet tevreden? Ga naar stap 2.
Stap 2
Dien een officiële klachtenbrief in en stuur deze op via e-mail (info@bimmerportal.nl) met als onderwerp: officiële klacht.

Wij wensen je veel plezier toe op BimmerPortal!